ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR OCH LEVERANSSÄKERHET

Allmänna avtalsvillkor och leveranssäkerhet

Allmänna avtalsvillkor

K = Konsument
N = Näringsidkare

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2).

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen. Ändringarna gäller fr.o.m. 1 april 2019.

Nät 2012_K (rev 2)
Nät 2012_N (rev)

Nät 2012 H (rev)

99,98 % Leveranssäkerhet i elnätet

Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter så ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så Grästorp Energi väljer att redovisa den totala tillgängligheten, total avbrottstid och totala antalet avbrott.

Total tillgänglighet (inkl. aviserade/ ej aviserade avbrott i eget nät):
99,98%

Total möjlig distribution i tid:
36 897 120 timmar

Total avbrottstid orsakad i eget nät (inkl. aviserade avbrott):
6 032 timmar

Total avbrottstid orsakad av överliggande nät:
0 timmar

Antal aviserade avbrott:
9 st

Antal långa avbrott* orsakade i eget nät:
30 st

Antal långa avbrott* orsakade av överliggande nät:
0 st

*) Med ’långt avbrott’ avses per definition ett avbrott som varar mer än 3 min. 

Siffrorna ovan avser 2017.

Avsändare av denna sida är Grästorp Energi ek för (elnät).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER